Multilingualism is all around us: studies of the linguistic landscape

J. Cenoz, D. Gorter

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)16-18
  TijdschriftMultilingual Living Magazine
  Volume4 (2009)
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusGepubliceerd - 2009

  Citeer dit