Multilocus ISSR markers reveal two major genetic groups in Spanish and South African populations of the grapevine fungal pathogen Cadophora luteo-olivacea

David Gramaje, Maela León, Marcela Santana, Pedro W Crous, Josep Armengol

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    21 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Multilocus ISSR markers reveal two major genetic groups in Spanish and South African populations of the grapevine fungal pathogen Cadophora luteo-olivacea'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Medicine & Life Sciences