Multilocus ISSR markers reveal two major genetic groups in Spanish and South African populations of the grapevine fungal pathogen Cadophora luteo-olivacea

David Gramaje, Maela León, Marcela Santana, Pedro W Crous, Josep Armengol

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Multilocus ISSR markers reveal two major genetic groups in Spanish and South African populations of the grapevine fungal pathogen Cadophora luteo-olivacea'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Medicine & Life Sciences