Multimetal accumulation in crustaceans in surface water related to body size and water chemistry

A. J. Verschoor, A. J. Hendriks, J. P. M. Vink, G. R. de Snoo, M. G. Vijver

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Multimetal accumulation in crustaceans in surface water related to body size and water chemistry'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Earth & Environmental Sciences

Chemical Compounds