Multimodal dairy cow – human interaction in an intensive farming context.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
TijdschriftLanguage Sciences
Volume101
DOI's
StatusGepubliceerd - jan. 2024

Citeer dit