Multiple addition bioassay of Tjeukemeer water

H. De Haan, J.B.W. Wanders, J.R. Moed

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)233-244
  TijdschriftHydrobiologia
  Volume88
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1982

  Citeer dit