Multiple distance cues do not prevent systematic biases in reach to grasp movements

Karl K Kopiske, Chiara Bozzacchi, Robert Volcic, Fulvio Domini

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

9 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Multiple distance cues do not prevent systematic biases in reach to grasp movements'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Social Sciences

Arts & Humanities