Multiple global change stressor effects on phytoplankton nutrient acquisition in a future ocean

Dedmer Van de Waal (Co-auteur), Elena Litchman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

60 Citaten (Scopus)
79 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TijdschriftPhilosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences
Volume375
Vroegere onlinedatum2020
DOI's
StatusGepubliceerd - 2020

Research theme

  • Global environmental change

Citeer dit