Multiple locus complementary sex determination in the parasitoid wasp Cotesia vestalis

J.G. de Boer, P.J. Ode, Louise E.M. Vet, G.E. Heimpel

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentieAbstractWetenschappelijk

  Originele taal-2Engels
  Pagina's5
  Aantal pagina's6
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2007

  Citeer dit