Multiple sclerosis: why we should focus on both sides of the (auto)antibody

Jeroen den Dunnen, Lynn Mes, Willianne Hoepel, Joost Smolders

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

28 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2422-2424
Aantal pagina's3
TijdschriftNeural Regeneration Research
Volume16
Nummer van het tijdschrift12
DOI's
StatusGepubliceerd - 2021

Citeer dit