Multiple species-specific controls of root-feeding nematodes in natural soils

A.M. Piśkiewicz, H. Duyts, W.H. Van der Putten

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  3 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Multiple species-specific controls of root-feeding nematodes in natural soils'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Earth & Environmental Sciences

  Medicine & Life Sciences