Multiple Targets for Oxysterols in Their Regulation of the Immune System

Lisa Reinmuth, Cheng-Chih Hsiao, Jörg Hamann, Mette Rosenkilde, John Mackrill

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

12 Citaten (Scopus)
77 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Multiple Targets for Oxysterols in Their Regulation of the Immune System'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds