Multiregionale demografie

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

390 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)30-38
TijdschriftPlanning, Methodiek en Toepassing
Volume24
StatusGepubliceerd - 1985

Citeer dit