Multiresistant Fusarium Pathogens on Plants and Humans: Solutions in (from) the Antifungal Pipeline?

Abdullah M. S. Al-Hatmi, G. Sybren de Hoog, Jacques F. Meis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

25 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)3727-3737
TijdschriftINFECTION AND DRUG RESISTANCE
Volume12
DOI's
StatusGepubliceerd - 28 nov. 2019

Citeer dit