Multispecies RNA tomography reveals regulators of hematopoietic stem cell birth in the embryonic aorta

Laurent Yvernogeau, Anna Klaus, Joris Maas, Ismaël Morin-Poulard, Bart Weijts, Stefan Schulte-Merker, Eugene Berezikov, Jan Philipp Junker, Catherine Robin

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Multispecies RNA tomography reveals regulators of hematopoietic stem cell birth in the embryonic aorta'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds