Multispecies RNA tomography reveals regulators of hematopoietic stem cell birth in the embryonic aorta

Laurent Yvernogeau, Anna Klaus, Joris Maas, Ismaël Morin-Poulard, Bart Weijts, Stefan Schulte-Merker, Eugene Berezikov, Jan Philipp Junker, Catherine Robin

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

23 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Multispecies RNA tomography reveals regulators of hematopoietic stem cell birth in the embryonic aorta'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds