Multispecies Worlds in the Museum

Michaela Fenske, S.M. Elpers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)8-14
TijdschriftEthnologia Europaea
Volume49
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit