Multistate analysis: tables of working life

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1141 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)563-588
TijdschriftEnvironment & Planning A
Volume12
StatusGepubliceerd - 1980

Citeer dit