Multistep mechanism of G-quadruplex resolution during DNA replication

Koichi Sato, Nerea Martin-Pintado, Harm Post, Maarten Altelaar, Puck Knipscheer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

18 Citaten (Scopus)

Samenvatting

[Figure: see text].

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)eabf8653
TijdschriftScience advances
Volume7
Nummer van het tijdschrift39
DOI's
StatusGepubliceerd - 24 sep. 2021

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Multistep mechanism of G-quadruplex resolution during DNA replication'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit