Multistep mechanism of G-quadruplex resolution during DNA replication

Koichi Sato, Nerea Martin-Pintado, Harm Post, Maarten Altelaar, Puck Knipscheer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Multistep mechanism of G-quadruplex resolution during DNA replication'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences