Multivariate-Analysis of the Plankton Communities in the Loosdrecht Lakes - Relationship with the Chemical and Physical-Environment

O.F.R. Van Tongeren, L. Van Liere, R.D. Gulati, G. Postema, P.J. Boesewinkel-De Bruyn

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  3 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)105-117
  TijdschriftHydrobiologia
  Volume233
  Nummer van het tijdschrift1-3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1992

  Citeer dit