Multiword Expression Identification with Recurring Tree Fragments and Association Measures

Federico Sangati, Andreas van Cranenburgh

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's10-18
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit