Munc18 and Munc 13 regulate early neurite outgrowth.

J.H.P. Broeke, M.J.L. Roelandse, M.J. Luteijn, T. Boiko, A. Matus, R.F. Toonen, M. Verhage

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)479-488
TijdschriftBiology of the Cell
Volume102
DOI's
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit