Muribasidiospora indica causing a prominent leaf spot disease on Rhus lancea in South Africa

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)313-316
  TijdschriftAustralasian Plant Pathology
  Volume32
  StatusGepubliceerd - 2003

  Citeer dit