Muscle Clocks and Diabetes

Andries Kalsbeek, Patrick Schrauwen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

9 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)S5
TijdschriftObesity
Volume28 Suppl 1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit