Mutant E-cadherin breast cancer cells do not display constitutive Wnt signaling

M. van de Wetering, N. Barker, I.C. Harkes, M. van der Heyden, N.J. Dijk, A. Hollestelle, J.G. Klijn, J.C. Clevers, M. Schutte

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

130 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)278-284
TijdschriftCancer Research
Volume61
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit