Mutant PTEN in Cancer: Worse Than Nothing

Nick R Leslie, Jeroen den Hertog

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

16 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Tumor suppressors block the development of cancer and are often lost during tumor development. Papa et al. show that partial loss of normal PTEN tumor suppressor function can be compounded by additional disruption caused by the expression of inactive mutant PTEN protein. This has significant implications for patients with PTEN gene mutations.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)527-9
Aantal pagina's3
TijdschriftCell
Volume157
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 24 apr. 2014

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Mutant PTEN in Cancer: Worse Than Nothing'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit