Mutatie en huisnummerkaarten 1860 en 1876 Amsterdam

    Onderzoeksoutput: Niet-tekstuele vormDatabaseWetenschappelijk

    Originele taal-2Nederlands
    StatusGepubliceerd - 2013

    Citeer dit