Mutiny and Maritime Radicalism in the Age of Revolution: An Introduction

L. Heerma van Voss, N. Frykman, C. Anderson, M. Rediker

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-14
TijdschriftInternational Review of Social History
Volume58
Nummer van het tijdschriftspecial issue 21
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit