Myc deletion rescues Apc deficiency in the small intestine

O.J. Sansom, V.S. Meniel, V. Muncan, T.J. Phesse, J.A. Wilkins, K.R. Reed, J.K. Vass, D. Athineos, J.C. Clevers, A.R. Clarke

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Myc deletion rescues Apc deficiency in the small intestine'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences