MycoBank gearing up for new horizons.

V. Robert, D. Vu, A. Ben Hadj Amor, N. van de Wiele, C.P.J.M. Brouwer, A.W. de Cock, J.A. Stalpers, D. Stalpers, G.J.M. Verkley, M. Groenewald, F. Borges dos Santos, G.J. Stegehuis, P.W. Crous, [No Value] et al.

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  164 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)371-379
  TijdschriftIMA Fungus
  Volume4
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusGepubliceerd - 2013

  Citeer dit