Mycobiota associated with Platypus cylindrus (Coleoptera: Curculionidae, Platypodidae) in cork oak stands of North West Algeria, Africa

L. Belhoucine, R.T. Bouhraoua, M. Meijer, J. Houbraken, M.J. Harrak, R.A. Samson, A. Equihua-Martinez, J. Pujade-Villar

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)4411-4423
  TijdschriftAfrican Journal of Microbiology Research
  Volume5
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2011

  Citeer dit