Mycologists and plant pathologists should have a more synergistic approach to research

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)3-17
  TijdschriftPhytopathology News
  Volume31
  StatusGepubliceerd - 1997

  Citeer dit