Mycologists' committees strongly support changes to the governance of fungal nomenclature

A.N. Miller, Lei Cai, P.W. Crous, Z.W. de Beer, David L. Hawksworth, K.D. Hyde, Paul M. Kirk, Robert Lücking, H. Thorsten Lumbsch, Tom W. May, Amy Y Rossman, Conrad L Schoch, Keith A. Seifert

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)9-11
TijdschriftIMA Fungus
Volume8
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 01 jun. 2017

Citeer dit