Mycophagous growth of Collimonas bacteria in natural soils, impact on fungal biomass turnover and interactions with mycophagous Trichoderma fungi

S. Höppener-Ogawa, J.H.J. Leveau, J.A. Van Veen, W. De Boer

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  23 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Mycophagous growth of Collimonas bacteria in natural soils, impact on fungal biomass turnover and interactions with mycophagous Trichoderma fungi'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Medicine & Life Sciences

  Earth & Environmental Sciences