Mycosphaerella and Teratosphaeria diseases of Eucalyptus; easily confused and with serious consequences

G.C. Hunter, P.W. Crous, A.J. Carnegie, T.I. Burgess, M.J. Wingfield

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Mycosphaerella and Teratosphaeria diseases of Eucalyptus; easily confused and with serious consequences'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Agriculture & Biology

    Earth & Environmental Sciences