Mycosphaerella and Teratosphaeria species associated with leaf diseases on Eucalyptus globulus in southern Brazil.

M.G. Teodoro, M.A. Ferreira, L.M.S. Guimarães, R.G. Mafia, J.Z. Groenewald, P.W. Crous, A.C. Alfenas

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)355-364
  TijdschriftPhytopathologia Mediterranea
  Volume51
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusGepubliceerd - 2012

  Citeer dit