Mycosphaerella is polyphyletic

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  242 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Mycosphaerella is polyphyletic'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Medicine & Life Sciences