Mycosphaerella leaf spot. A new disease of Eucalyptus from the mountainous region of the coast of Sao Paulo State

F.A. Ferreira, P.W. Crous, M.J. Wingfield, S. Zen

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

    Originele taal-2Engels
    StatusGepubliceerd - 1991

    Citeer dit