Mycosphaerella marasasii sp. nov. and its Pseudocercospora anamorph on leaves of Syzygium cordatum

P.W. Crous, M.J. Wingfield

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  3 Citaten (Scopus)
  372 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1102-1108
  TijdschriftMycological Research
  Volume95
  StatusGepubliceerd - 1991

  Citeer dit