Mycosphaerella nubilosa a synonym of M. molleriana

P.W. Crous, M.J. Wingfield, R.F. Park

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  345 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)628-632
  TijdschriftMycological Research
  Volume95
  StatusGepubliceerd - 1991

  Citeer dit