Mycosphaerella punctiformis revisited: morphology, phylogeny, and epitypification of the type species of the genus Mycosphaerella (Dothideales, Ascomycota)

G.J.M. Verkley, P.W. Crous, J.Z. Groenewald, U. Braun, A. Aptroot

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1271-1282
  TijdschriftMycological Research
  Volume108
  StatusGepubliceerd - 2004

  Citeer dit