Mycosphaerella species causing Mycosphaerella leaf blotch (MLB) on Eucalyptus in South Africa

G.C. Hunter, J. Roux, T.A. Coutinho, M.J. Wingfield, P.W. Crous

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  TijdschriftSouth African Journal of Science
  Volume97
  StatusGepubliceerd - 2001

  Citeer dit