Mycosphaerella species causing Mycosphaerella leaf blotch on Eucalyptus species in South Africa

G. Hunter, J. Roux, T.A. Coutinho, P.W. Crous, B.D. Wingfield, M.J. Wingfield

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

    Originele taal-2Engels
    StatusGepubliceerd - 2001

    Citeer dit