Mycosphaerellaceae – Chaos or clarity?

S.I.R. Videira, J.Z. Groenewald, C. Nakashima, U. Braun, Robert W. Barreto, Pierre J. G. M. de Wit, P.W. Crous

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

146 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Mycosphaerellaceae – Chaos or clarity?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Agriculture & Biology