Myelinating satellite oligodendrocytes are integrated in a glial syncytium constraining neuronal high-frequency activity

Arne Battefeld, Jan Klooster, Maarten H P Kole

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

633 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Myelinating satellite oligodendrocytes are integrated in a glial syncytium constraining neuronal high-frequency activity'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Physics & Astronomy