Myocilin mutations in a population-based sample of cases with open-angle glaucoma: the Rotterdam Study

C.A. Hulsman, P.T.V.M. de Jong, M. Lettink, C.M. van Duijn, A. Hofman, A.A. Bergen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)468-474
TijdschriftGraefe's Archives of Clinical and Experimental Ophthalmology
Volume240
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit