Na de oorlog. De Nederlandse roman 1945-1960. Synthese

J.C.H. Blom

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

41 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)302-303
TijdschriftBMGN - Low Countries Historical Review
Volume103
StatusGepubliceerd - 1988

Citeer dit