Na zeventig jaar laat een vredesverdrag tussen Japan en Rusland nog steeds op zich wachten. Allemaal vanwege omstreden grensgebieden met een Fries tintje

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Samenvatting

Krijgt Japan de zuidelijke Koerilen terug, dan is de grens met Rusland weer de Zeestraat van De Vries.
Bij de onlangs gehouden besprekingen tussen de Japanse en Russische regering kwam ook de positie van de zuidelijke Koerilen, een eilandengroep ten Noorden van Japan, ter sprake. Sinds de Tweede Wereldoorlog vormen deze eilanden een probleem dat het afsluiten van een vredesverdrag tussen beide landen in de weg staat.
Originele taal-2Nederlands
TijdschriftDe Volkskrant
StatusGepubliceerd - 05 dec 2018

Citeer dit