Naar een Friese euro

Oeds Westerhof, J.A. Nijdam

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Samenvatting

Willen we van Fryslân een schone, gezonde en gelukkige provincie maken, die een eigen visie op kwaliteiten als landschap, taal, cultuur en erfgoed kan waarborgen? Dan hebben we een Friese euro nodig.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)4-5
TijdschriftLeeuwarder Courant
StatusGepubliceerd - 26 sep 2020

Citeer dit