Nachtmerries van wraakzuchtige honden [Review of: Ari Folman. Walz with Bashir (film)]

N.D.J. Barnouw

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensiePopulair

Originele taal-2Niet gedefinieerd
TijdschriftHistorisch Nieuwsblad
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit